سفارش تبلیغ
صبا ویژن
 RSS  | خانه | ارتباط با من | درباره من | پارسی بلاگ|مجموع بازدیدها: 91567 | بازدیدهای امروز: 8| بازدیدهای دیروز: 8
 

هوالحق

سلام

معرفت به دو طریق به دست می آید:
طریق بحث و سلوک عقلانی که مستند بر مقدمات و قیاسات منطقی است ولازمه اش تعلیم و تعلم است و طریق سلوک عرفانی و سیر معنوی که لاز مه اش تهذیب نفس از کدورت شهوات و اخلاق پست حیوانی است
صدرالمتالهین(فیلسوف بزرگ اسلامی)

بحث از سیرو سلوک به زبانهای مختلفی مطرح شده از جمله عرفانی و فلسفی و...این فراوانی تعابیر در معرف دینی انسان را به تعمق و تدبر در آنها وادار می کند

برای نمونه بر خی از آیات و روایات را که به سبک فلسفی مطرح شده اند رو از نظر می گذرانیم:

سَنریهم آیاتِنا فِی الافاقِ و فِی انفُسِهِم حَتی یَتَبَینَ لَهم اَنَه الحَقُ (فصلت-53)
ما آیات قدرت و حکمت خود را در آفاق جهان و نفوس بندگان کاملا آشکار می کنیم تا معلوم شود که خداوند حق است

هَوالاوَلُ و الاخِرُ و الظاهِرُوالباطِنُ و هو بِکُلِ شَی ءٍ عَلیم (حدید-3)
اوست آغاز و اوست پایان اوست آشکار و اوست پنهان و او به همه چیز آگاه است

قُل هُو اللهُ اَحَد اللهُ الصَمَد(توحید-1و2)
بگو اوست خدای یگانه خداوند بی نیاز و غنی است

در حدیث است که از امام سجاد (ع)درباره ی توحید پرسیدند فرمود:
خداوند می دانست در آخرالزمان گروه هائی ژرف اندیش خواهند آمد از این رو سوره ی توحید و و آیات اول سوره ی حدیدرا فرستاد و هر کس سخنی غیر از آن ها بگوید هلاک شده است. اصول کافی . جلد یک . ص 91

مطالعات دقیق فلسفی و عرفانی حکما و عرفا را به این حقیقت رهنمون می شود که آیات سوره های توحید و آیات اول سوره ی حدید عالی ترین مرتبه ی توحید و معرفت هستند

صدرالمتالهین در شرح اصول کافی می گوید: 
«...بهره هائی که از آیات اول سوره ی مبارکه حدید می بردم بیش از نتایج آیات دیگر بود لذا هنگام شروع به نوشتن تفسیر قرآن نخستین بخشی که انتخاب کردم و به تفسیر پرداختم همین سوره ی مبارکه بود و سپس به تفسیر گروه دیگری از سور و آیات پرداختم و بعد از پایان و پس از گذشت حدود دو سال به این حدیث شریف برخورد نمودم و نشاطم افزوده شد و به شکرانه ی نعمت خداوند منان را سپاس گذاری کردم»

در نهج البلاغه و دیگر آثار منقول از امام علی (ع)حدود چهل نوبت به مسائلی از این دست پرداخته شده است
در خطبه ی اول نهج البلاغه در باب معرفت خداوند و مبدا هستی می خوانیم:
«...آغاز دین معرفت و شناخت کردگار است
وکمال معرفت ایمان به ذات آفریدگار است
کمال دین در توحید اوست
و کمال توحید در اخلاص به ساحت مقدس اوست
وکمال اخلاص در نفی صفات زاید بر ذات اوست

زیرا هر صفتی غیر از موصوف و هر موصوفی غیر از صفتی است که بر آن عارض می شود پس هر کس برای خداوند صفتی زاید قائل شود او را قرین و همدم چیزی ساخته است و هر کس که او را قرین چیزی بداند او را دو چیز انگاشته و هر کس خدا را دو چیز بینگارد برای آن جزء و بخش قائل شده و هر کس چنین اعتقادی داشته باشد خدا را نشناخته است جاهل به مقام ربوبی به سوی آن اشاره می کند و هر کس چنین کند او را محدود ساخته و هر محدودی قابل شمارش است و خدا منزه از این نسبت هاست.»

با توجه به حب و محبت آقا امیرالمومنین به حضرت حق این سخن از ایشان دیدی نسبتا فلسفی و عقلانی به مسئله ی خدا شناسی داره شاید بشه چنین از سخن حضرت استنباط کرد که لازمه ی محبت خداوند معرفت و شناخت عقلی نسبت به اوست!

طریق،طریق عشق است امیدوارم به بیراهه نرویم...

*دل خوش عشق شما نیستم ای اهل زمین به خدا معشوق من بالائی است

یاعلی
نویسنده: هیام(شنبه 86/4/16 :: ساعت 3:22 عصر)

                                                  هوالحق

 سلام!
 از خدا طلب قدرت کردم که شاید به دست آورم
 ضعیف شدم! که شاید متواضعانه بیاموزم که اطاعت کنم...

 طلب سلامت کردم که شاید کارهای بزرگی انجام دهم
 به من ناتوانی داده شد که شاید کارهای بهتری انجام دهم.... 

 طلب ثروت کردم که شاید شاد شوم
 به من فقر داده شد که شاید دانا گردم... 

 طلب نیرو کردم که شاید مورد ستایش مردمان قرار گیرم
 به من ضعف و ناتوانی داده شد که شاید نیاز خود را به خدا احساس کنم ... 

 طلب تمام چیزها را کردم که شاید از زندگی لذت برم
 به من حیات داده شد که شاید از همه چیز لذت برم.... 

 هیچ کدام از چیزهائی که طلب کردم به دست نیاوردم
 مگر همه ی چیزهائی که به آنها امیدوار بودم...

 تقریبا بر خلاف خواسته ام دعاهای که بر زبان نیاورده ام مستجاب شد! 
 من در میان افرادی هستم که بیشترشان بسیار سعادتمند هستند!

                                                                             نقل قول از: سربازی گمنام

 *دل خوش عشق شما نیستم ای اهل زمین به خدا معشوق من بالائی است

   یاعلی
نویسنده: هیام(پنج شنبه 86/2/27 :: ساعت 5:5 عصر)

لیست کل یادداشت های این وبلاگ